Erika Kundavičiūtė Keep The Silence Jewellery Rough Silver

” Lunar Craters “


Įkvėptas Mėnulio ir jo įtakos mums. Visa jo mistika ir žinios apie kosmosą.

Comments are closed.